Power Conditioning Pellet

Power Conditioning Pellet

Contact Supplier for pricing.

Product Views (Last 30 days)

0

Product Details

Patuka 30 araw bago ilaban
80-90 gramo kada araw

  • May 20% Crude Protein para sa tamang pagkokondisyon ng manok at tamang hipo ng katawan
  • May Vitamin E at Selenomethionine Synergy na tumutulong labanan ang stress
  • May Vitamin B12 para sa normal na paggana ng nervous system
  • May Phytochemical Lutein para sa malinaw na paningin at mabuting kalusugan
  • May Chromium Amino Acids at L-Carnitine para sa karagdagang lakas
  • Fortified with YAGBULL para sa tapang at Galing!

Available in 50kg and 1kg per bag