Pre-Con and Maintenance Pellet

Pre-Con and Maintenance Pellet

Contact Supplier for pricing.

Product Views (Last 30 days)

0

Product Details

Mula 6 na buwan hanggang bago
I-kondisyon, 85 - 95 gramo kada araw

  • May Phytochemical Lutein para sa malinaw na paningin at mabuting kalusugan
  • May Chromium Amino Acids at L-Carnitine para sa karagdagang lakas
  • Fortified with YAGBULL para sa tapang at Galing!

Available in 50kg and 1kg per bag