IC2+ Chick Starter Crumble

IC2+ Chick Starter Crumble

Contact Supplier for pricing.


Share on Burket

Product Views (Last 30 days)

1

Product Details

Para sa mainam na pangangatawan ng inyong stag. Nagpapalakas ng musculoskeletal system para sa ganda ng tindig at lakas ng paggalaw.

Active Ingredient
Crude ProteinNLT 19%
Metabolizable EnergyNLT 2,850 Kcal/Kg

Feeding Recommendation:
Ad libitum mula 1 buwan hanggang 2 buwan
3-4 na buwan: 65 - 75 gramo kada araw
4-6 na buwan: 75 - 85 gramo kada araw

Available in 50kg and 1kg per bag