IC1+ Chick Booster Crumble

IC1+ Chick Booster Crumble

Contact Supplier for pricing.

Product Views (Last 30 days)

0

Product Details

Mula 1 hanggang ika-30 araw. Nagbibigay ng kumpletong nutrisyon para sa magandang paglaki ng mga sisiw.

Active Ingredient
Crude ProteinNLT 22%
Metabolizable EnergyNLT 2,950 Kcal/Kg

Feeding Recommendation:
Ad libitum mula 1 hanggang ika - 30 araw

Available in 50kg and 1kg per bag